Wat is een Improvised Explosive Device (IED)?

Definitie
Een IED is een verborgen geïmproviseerd explosief dat met een vertragingsmechanisme tot ontploffing kan worden gebracht.

Anders gezegd
Een IED is een verzamelnaam voor bommen die veelal door terroristen worden gebruikt om zoveel mogelijk schade aan te richten. Denk hierbij aan: bermbommen die worden gebruikt in Afghanistan en Irak. Maar ook meer gecompliceerde IED’s die zijn gebruikt tegen burgerluchtvaart-doelen.

Een IED bevat minimaal de volgende componenten:

  • Een mechanisch, elektronisch of chemisch ontstekingsmechanisme
  • Stroombron zoals een batterij
  • Vertragingsmechanisme -tijd, barometrisch of een combinatie daarvan
  • Zelfgemaakt explosief materiaal of bestaande explosieven

Detectie van IED’s is lastig omdat veel van de bovenstaande componenten al standaard in elektronische apparatuur zitten. Kijk maar eens naar onderstaande X-ray afbeelding.

Koffer met IED
Het explosieve materiaal is verwerkt aan de binnenkant van de koffer. De kleur op de X-ray is oranje omdat het wordt herkend als organisch materiaal. De overige componenten zijn zelfs in een relatief lege koffer nauwelijks waar te nemen.

Elektronische Ontstekingsmechanisme (detonator) zoals op de foto (onder) is te zien, is een precisie-instrument. Het binnenste deel van een detonator bestaat meestal uit slagkwik dat al bij een kleine schok of warmte kan exploderen.

Voorbeeld IED

Meer weten

Wat is een Aanvallers Methode van Operatie (AMO)?

De definitie
Een aanvallersmethode van operatie is een werkwijze waarvan in de praktijk bewezen is dat dit daadwerkelijk uitvoerbaar is.

Anders gezegd
Criminelen en terroristen zullen bij voorkeur een werkwijze (AMO) gebruiken waarbij de uitvoering eenvoudig is, en de impact groot. Hieruit volgt dat werkwijzen die al eerder succesvol zijn geweest, vaak herhaald worden. Denk hierbij een plofkraken, identiteitsfraude
of smokkelmethoden.

Bekende terroristische AMO’s zijn: gebruik maken van een voertuig om in te rijden op publiek, steekincidenten of gebruik maken van geïmproviseerde explosieven (IED). Voor de profiler is het essentieel dat hij op de hoogte is van de AMO’s en de daaraan verbonden
verdachte indicatoren die voor zijn operationele omgeving van toepassing zijn. Het is immers niet mogelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen zonder dat die ervoor gaan zorgen dat een AMO niet, of slechts met heel veel moeite uitvoerbaar is.

Organisaties die willen weten of een AMO realistisch en dus uitvoerbaar is voor hun eigen organisatie kunnen Red Teaming inzetten.

Meer weten