Wat is een Improvised Explosive Device (IED)?

Definitie
Een IED is een verborgen geïmproviseerd explosief dat met een vertragingsmechanisme tot ontploffing kan worden gebracht.

Anders gezegd
Een IED is een verzamelnaam voor bommen die veelal door terroristen worden gebruikt om zoveel mogelijk schade aan te richten. Denk hierbij aan: bermbommen die worden gebruikt in Afghanistan en Irak. Maar ook meer gecompliceerde IED’s die zijn gebruikt tegen burgerluchtvaart-doelen.

Een IED bevat minimaal de volgende componenten:

  • Een mechanisch, elektronisch of chemisch ontstekingsmechanisme
  • Stroombron zoals een batterij
  • Vertragingsmechanisme -tijd, barometrisch of een combinatie daarvan
  • Zelfgemaakt explosief materiaal of bestaande explosieven

Detectie van IED’s is lastig omdat veel van de bovenstaande componenten al standaard in elektronische apparatuur zitten. Kijk maar eens naar onderstaande X-ray afbeelding.

Koffer met IED
Het explosieve materiaal is verwerkt aan de binnenkant van de koffer. De kleur op de X-ray is oranje omdat het wordt herkend als organisch materiaal. De overige componenten zijn zelfs in een relatief lege koffer nauwelijks waar te nemen.

Elektronische Ontstekingsmechanisme (detonator) zoals op de foto (onder) is te zien, is een precisie-instrument. Het binnenste deel van een detonator bestaat meestal uit slagkwik dat al bij een kleine schok of warmte kan exploderen.

Voorbeeld IED

Meer weten