Wat zijn de signalen dat iemand radicaliseert?

Polarisatie
De meeste mensen zitten in het midden als het gaat over hun meningen, ongenoegens en voorkeuren.
Aan de polen, (vandaar polarisatie) zitten kleinere groepen die het wij, zij denken uitvergroten. Dit zorgt ervoor, dat de mensen in het midden, niets meer durven te zeggen, of nog erger, het gevoel hebben onder druk van de polen een keuze te moeten maken.
Polarisatie is op zich niet erg, zolang het niet te lang duurt.
Op scholen en de werksituatie kan polarisatie verstikkend werken.

Extremisme
Extremisme betekent dat iemand bewust de wet overtreedt om zijn veelal politieke doelen te behalen. Dit in tegenstelling tot activisme, waar dit meestal niet het geval is. Niet iedere activist wordt automatisch een extremist, en niet iedere extremist een terrorist.

Radicalisering
Radicalisering is geen lineair proces. Evenmin is het zo dat sociale achterstand per se een voedingsbodem zou zijn voor radicalisering. Toch zijn er wel een aantal zaken die geradicaliseerde personen met elkaar gemeen hebben. Zo is het ervaren van onrecht (al dan
niet vermeend) een factor.

Wat zijn signalen dat iemand radicaliseert?

  • Praten over vijanden
  • Indelen in goed en fout
  • Extreme verandering van gewoontes
  • Geweld goedkeuren
  • Alleen nog maar willen omgaan, en trouw zijn aan groepen met dezelfde denkbeelden
  • Ruzie met vrienden, ouders over: politiek, religie.

Iedereen is wel eens boos of heeft een sterke of zelfs extreme mening. Dat maakt het ook zo lastig, om de signalen te herkennen en te interpreteren. Daarom, één signaal is geen signaal. Het gaat vaak om combinaties van signalen.

Conclusie:
Polarisatie en extremisme kunnen medewerkers tegen elkaar opzetten.
Bedenk wel, dat achter deze fenomenen, het aantal mensen dat bereid is om geweld te plegen zeer klein is.

Meer weten