Wat is een Aanvallers Methode van Operatie (AMO)?

De definitie
Een aanvallersmethode van operatie is een werkwijze waarvan in de praktijk bewezen is dat dit daadwerkelijk uitvoerbaar is.

Anders gezegd
Criminelen en terroristen zullen bij voorkeur een werkwijze (AMO) gebruiken waarbij de uitvoering eenvoudig is, en de impact groot. Hieruit volgt dat werkwijzen die al eerder succesvol zijn geweest, vaak herhaald worden. Denk hierbij een plofkraken, identiteitsfraude
of smokkelmethoden.

Bekende terroristische AMO’s zijn: gebruik maken van een voertuig om in te rijden op publiek, steekincidenten of gebruik maken van geïmproviseerde explosieven (IED). Voor de profiler is het essentieel dat hij op de hoogte is van de AMO’s en de daaraan verbonden
verdachte indicatoren die voor zijn operationele omgeving van toepassing zijn. Het is immers niet mogelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen zonder dat die ervoor gaan zorgen dat een AMO niet, of slechts met heel veel moeite uitvoerbaar is.

Organisaties die willen weten of een AMO realistisch en dus uitvoerbaar is voor hun eigen organisatie kunnen Red Teaming inzetten.

Meer weten

Wat is Predictive Profiling?

Definitie
Het uitvoeren van een dreiging assessment ten aanzien van een persoon, voorwerp, informatie of situatie op basis van verdachte indicatoren in relatie met een AMO.

Anders gezegd
De profiling methodiek berust op een aantal principes, die tezamen een systeem vormen tegen dreigingen gericht tegen de vitale belangen van een organisatie.
In de profiling methodiek staat de tegenstander en zijn manier van opereren (AMO) centraal.

Het is aan de profiler om de verdachte indicatoren en AMO’s al in een vroeg stadium te onderkennen en tegenmaatregelen te nemen. Tegenmaatregelen hebben als belangrijkste doel, ervoor te zorgen dat een tegenstander, zijn geplande aanval niet langer kan of wil
uitvoeren. Predictive Profiling wordt om die reden ook wel proactief beveiligen genoemd.

De methodiek is in de jaren 70 ontwikkeld in Israël, en werd toegepast als methode om terrorisme in de burgerluchtvaart te voorkomen. Tegenwoordig hebben steeds meer organisaties interesse in de Predictive Profiling methodiek. Niet in de laatste plaats omdat het ook een zeer klantvriendelijke methode is. Predictive Profiling de tegenhanger van etnisch profileren.

Meer weten