Skip to content

Wat is etnisch profileren en hoe dit te voorkomen?

Definitie

Etnisch profileren is het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.

Bron: Amnesty International

Anders gezegd
Etnisch profileren is niet alleen verboden, het is ook een operationele kwetsbaarheid. Dit komt omdat werken met risicoprofielen zorgt voor tunnelvisie. Er wordt immers niet verder gekeken dan het risicoprofiel en niet of een persoon daadwerkelijk een dreiging vormt. Een bekend voorbeeld waaruit dit is gebleken is bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ook daar werden onschuldige burgers op basis van etniciteit in een risicoprofiel verwerkt met desastreuze gevolgen.
Een ander, meer positief voorbeeld is de Koninklijke Marechaussee. De rechter heeft na een kort geding uitspraak gedaan, waarbij het handelen van de Marechaussee, niet als onrechtmatig is aangemerkt. Toch heeft de Marechaussee zelf besloten om te stoppen met etnisch profileren. (Lees hier het volledige artikel).

Etnisch profileren en beveiliging
Ook voor beveiligers ligt etnisch profileren op de loer. Als er geen duidelijke instructies en protocollen zijn, zal de beveiliger automatisch terugvallen, op wat hij of zij zelf verdacht vindt. Ook gebrek aan kennis over culturele verschillen, kan een beveiliger en de organisatie waar hij voor werkt in de problemen brengen. Aandacht voor interpersoonlijke communicatie in trainingen en procedures is daarom van groot belang.

Hoe is etnisch profileren te voorkomen?

  • Objectieve criteria en normering (bijvoorbeeld: gevalideerde verdachte en positieve indicatoren)
  • Training en bewustwording
  • Profiling etiquette (wat mag wel en wat mag niet)

Meer weten

Inhoudsopgave