Skip to content

Wat is Human Intelligence (HUMINT)?

Definitie
Het verzamelen van inlichtingen door interpersoonlijk contact.

Anders gezegd
Politie en Inlichtingendiensten maken gebruik van methodes om inlichtingen te verzamelen.
HUMINT is de persoonlijke methode.

Andere methoden zijn:

  • Signal Intelligence (SIGINT) – Intelligence uit elektronische bronnen zoals radioverkeer
  • Open Source Intelligence (OSINT) – Intelligence uit open bronnen zoals internet
  • Image Intelligence (IMINT) – Intelligence veelal verkregen uit satellietbeelden

Predictive Profiling is een vorm van HUMINT, omdat ook de Profiler een verstandhouding moet opbouwen om informatie te krijgen. Dit doet hij zodat verdachte indicatoren en eventuele dreiging kan worden ontkracht. Een profiler zal tijdens dit contact altijd open zijn
over zijn doel, en toestemming vragen voordat er begonnen kan worden met Security Questioning. Hierin wijkt Predictive Profiling af van wat politie en inlichtingendiensten doen.
Deze laatstgenoemde werken veelal onder een cover, en gedurende langere tijd om een informatiepositie op te bouwen. Interpersoonlijke vaardigheden zijn essentieel om HUMINT toe te passen.

OSINT is met name voor Red Teaming interessant, omdat door het raadplegen van open bronnen, Red Teaming scenario’s worden ontwikkeld. Het spreekt verder voor zich, dat alle bovenstaande inlichtingen- categorieën zeer specialistisch zijn. Als je meer wilt weten hoe inlichtingendiensten te werk gaan dat is de zesdelige podcast ‘De Dienst’ van de AIVD een aanrader. In de podcast krijg je een idee hoe het is om voor de AIVD te werken aan de hand van een fictief scenario.

Meer weten

Inhoudsopgave