Skip to content

Wat is Predictive Profiling?

Definitie
Het uitvoeren van een dreiging assessment ten aanzien van een persoon, voorwerp, informatie of situatie op basis van verdachte indicatoren in relatie met een AMO.

Anders gezegd
De profiling methodiek berust op een aantal principes, die tezamen een systeem vormen tegen dreigingen gericht tegen de vitale belangen van een organisatie.
In de profiling methodiek staat de tegenstander en zijn manier van opereren (AMO) centraal.

Het is aan de profiler om de verdachte indicatoren en AMO’s al in een vroeg stadium te onderkennen en tegenmaatregelen te nemen. Tegenmaatregelen hebben als belangrijkste doel, ervoor te zorgen dat een tegenstander, zijn geplande aanval niet langer kan of wil
uitvoeren. Predictive Profiling wordt om die reden ook wel proactief beveiligen genoemd.

De methodiek is in de jaren 70 ontwikkeld in Israël, en werd toegepast als methode om terrorisme in de burgerluchtvaart te voorkomen. Tegenwoordig hebben steeds meer organisaties interesse in de Predictive Profiling methodiek. Niet in de laatste plaats omdat het ook een zeer klantvriendelijke methode is. Predictive Profiling de tegenhanger van etnisch profileren.

Meer weten

Inhoudsopgave