Skip to content

Wat is Security Questioning?

Definitie
Het bevragen van een persoon op basis van een eerder waargenomen verdachte indicator en/of normafwijking die te relateren is aan een beschreven AMO, met als doel de dreiging te ontkrachten.

Anders gezegd
Profilers stellen vragen om een logische verklaring te vinden als er sprake is van één of meerdere verdachte indicatoren.
De technieken die hiervoor worden ingezet vragen naast tact en inlevingsvermogen, ook analytische vaardigheden van de profiler. Security Questioning heeft daarom meer overeenkomsten met een journalistieke aanpak dan een politieverhoor.

De persoon die geïnterviewd wordt, is immers geen verdachte in strafrechtelijke zin en mag zich ook niet zo voelen. Voor een daadwerkelijke tegenstander is Security Questioning slecht nieuws. De, bij voorkeur, open vragen die worden gesteld zijn onvoorspelbaar en zorgt dat de rol tussen aanvaller en verdediger wordt omgedraaid. Het afschrikeffect is daarmee
groot.

Security Questioning vraagt training, zelfkennis, ervaring en interpersoonlijke vaardigheden van de profiler.

Tot slot kan Security Questioning worden gezien als een vorm van human intelligence (HUMINT).

Meer weten

Inhoudsopgave