Skip to content

Wat zijn interpersoonlijke vaardigheden?

Definitie
Interpersoonlijke vaardigheden zijn sociale vaardigheden die essentieel zijn voor de Profiler om het contact met bezoekers en klanten goed te laten verlopen.


Anders gezegd
Communiceren is iets wat je dagelijks doet. Een Profiler moet in staat zijn om op een professionele manier te communiceren tijdens een Security Questioning interview. Tijdens dit interview zal de Profiler in zeer korte tijd een verstandhouding moeten opbouwen met
een persoon. Zonder deze verstandhouding zal iemand minder snel bereid zijn om mee te werken. Goede interpersoonlijke vaardigheden zijn daarom essentieel.

Factoren die nodig zijn om interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen zijn onder andere:

  • Empathie
  • Sympathie
  • Assertiviteit
  • Compassie

Non-verbale interpersoonlijke vaardigheden zijn:

  • Oogcontact
  • Gesticuleren (gebaren)
  • Lichaamstaal
  • Actief luisteren
  • Spiegelen

Deze verbale en non-verbale interpersoonlijke vaardigheden geven aan of iemand interesse toont of juist niet.

Interpersoonlijke vaardigheden zijn voor een groot deel aangeboren, maar zijn ook (verder) te ontwikkelen. Actief luisteren bijvoorbeeld, is belangrijk om tijdens het Security Questioning interview verdiepende vervolgvragen te stellen.

Kortom, een Profiler is per definitie een sociale security professional.

Meer weten

Inhoudsopgave