Skip to content

Wat zijn verdachte indicatoren?

Definitie
Verdachte indicatoren zijn een aan een AMO te koppelen afwijking van de norm. Iedere stap in de criminele terroristische planningscyclus heeft zijn eigen AMO en zijn eigen specifieke verdachte indicatoren.


Anders gezegd
Verdachte indicatoren kunnen voorkomen in: gedrag, voorwerpen en of situaties. Deze verdachte indicatoren zijn slechts indicaties dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. Het is de taak van de profiler, om door middel van Security Questioning een logische verklaring te
vinden voor de verdachte indicatoren. Dit wordt ook wel falsificeren of ontkrachten genoemd.

Als de profiler in staat is om de eerder waargenomen verdachte indicatoren te ontkrachten, dan mag hij ervan uitgaan dat er geen sprake is van een dreiging. Het omgekeerde kan ook.
Als de profiler de verdachte indicator niet kan ontkrachten, dan gaat hij uit van dreiging en zal voorzorgsmaatregelen gaan nemen. Tot slot zijn verdachte indicatoren altijd: tijd- plaats- en cultuurgebonden.

Met andere woorden, een verdachte indicator in omgeving A hoeft niet per se een verdachte indicator in omgeving B te zijn.

Meer weten

Inhoudsopgave